Raadswerkprogramma

Op 14 april hebben wij een sessie gehad met verschillende inwoners en organisaties waarin zij aangegeven hebben wat voor hen de belangrijkste thema’s zijn en waar volgens hen de accenten behoren te liggen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan, ik hoop ook dat degenen die nu op de publieke tribune zitten en hebben meegedacht zich ook herkennen in de vervolgstap die nu besproken wordt. En ook daarbij doen wij weer graag een beroep op u, want het raadswerkprogramma moet niet alleen van de raad zijn maar ook van u als inwoners.

© Hans-Peter

Vandaag staat het raadswerkprogramma op de agenda, eerlijk gezegd was het wel even wennen om op deze nieuwe manier te werken.

Op 14 april hebben wij een sessie gehad met verschillende inwoners en organisaties waarin zij aangegeven hebben wat voor hen de belangrijkste thema’s zijn en waar volgens hen de accenten behoren te liggen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan, ik hoop ook dat degenen die nu op de publieke tribune zitten en hebben meegedacht zich ook herkennen in de vervolgstap die nu besproken wordt. En ook daarbij doen wij weer graag een beroep op u, want het raadswerkprogramma moet niet alleen van de raad zijn maar ook van u als inwoners.

De thema’s waar het om gaat zijn:

-        Armoede

-        Jeugdzorg

-        Energietransitie en duurzaamheid

-        Beschikbare en betaalbare woningen voor diverse doelgroepen in de samenleving

Wonen is een van de thema’s die al onze inwoners raakt naast onvoldoende op dit moment gaat het ook om het gebrek aan juiste woningen.

Als je deze thema’s bekijkt is er samenhang, daarom is het ook goed dat er bij elke stap en elk (nog) te ontwikkelen programma vanuit integraliteit wordt gekeken. We zien om ons heen wat armoede met mensen doet en hoe verlammend het kan werken. Wij zien dat hier vanuit het NPG, dit raadswerkprogramma en het reguliere beleid veel aandacht  voor is en middelen beschikbaar zijn niet alleen lokaal maar ook op Rijksniveau. Belangrijk voor ons is wel dat dit beleid onze inwoners echt verder helpt zodat ze uiteindelijk zelfstandig hun problemen het hoofd kunnen bieden.

Voor onze jeugd vinden we meer inzetten op preventie belangrijk, we moeten voorkomen dat jongeren en gezinnen in deze situatie terecht komen. Want hoe je het ook wend of keert uiteindelijk loop je als jongere in dit traject toch altijd krassen op.

De energietransitie is een grote klus helemaal in deze tijd met stijgende prijzen en nog niet voldoende verduurzaamde woningen. Er zijn zoveel regelingen en mogelijkheden dat je bijna door de bomen het bos niet meer ziet. Inzet op uitleg en ondersteuning in dit woud van subsidies en regelingen maar ook praktische ondersteuning is onze inzet. Zodat we onze inwoners en het klimaat echt verder helpen. De collega’s van GroenLinks klagen op de socials over de inhoud van de begroting vooral op het gebied van klimaat. Maar dat is echt klinkklare onzin, als je bekijkt welke stappen wij als lokale overheid nemen in aanvulling op de landelijke maatregelen zijn wij lokaal echt op de goede weg. Om klimaatmaatregelen in te voeren hoeft er echt geen noodtoestand uitgeroepen worden, grote woorden en acties zorgen niet voor oplossingen. Samen de schouders eronder zetten wel!

Beschikbare en betaalbare woningen is een van de belangrijkste thema’s op dit moment, ook daar willen we samen met u een steen aan bijdragen, letterlijk en figuren. Laten we gaan stapelen met die stenen op de plekken en voor de doelgroepen waarvoor dat nodig is!

Voorzitter wij kunnen dit voorstel steunen en gaan onze schouders er SAMEN en dat is het sleutelwoord onder zetten om tot een goed uitvoerbaar raadswerkprogramma te komen waarin we volop samenwerken met onze inwoners.