Woordvoering Hans-Peter Palland

Ten eerste mevr. Bos, mooi hoe daadkrachtig u hier uw verhaal deed wetende hoe u dit persoonlijk raakt. 


Laat ik vooropstellen. Er is een stikstof probleem. De verantwoordelijkheid om die op te lossen ligt bij ons allemaal. Dus ook bij de boeren, maar niet alleen bij de boeren. Ik zou mij niet voor kunnen stellen hoe deze perspectiefloze situatie van de boeren er toe leidt dat mensen niet meer durven te ondernemen, niet meer durven investeren en nog erger, dat opvolging binnen familie bedrijven ontraden wordt. Als zoon die op t punt staat het familiebedrijf over te nemen, raakt mij dat enorm. Omdat ik als geen ander weet hoe je hier naar toe leeft.


Ons partij lid, en voormalig commissie lid. Dhr. vink heeft u er op proberen te wijzen dat stikstofmetingen niet kloppen en trok al vroeg aan de bel. Een te technisch verhaal voor velen van ons. Maar boeren worden er naast boer, boekhouder, manager, onderzoeker en sChdikunde en natuurkundige bij. 


De VVD WIL DAAROM dat metingen kloppend zijn, eerlijk zijn. En daar door moet het wat ons betreft terug naar de teken tafel. 


De vorige raadsperiode, heeft onder andere de vvd midden Groningen, de motie trots op de boer gesteund. Wij zijn trots op onze boeren doordat ze ondanks alle tegenslagen toenemende regelgeving regeldrang blijven ondernemen en blijven innoveren. Dat is de reden waarom wij als vvd deze motie kunnen steunen en de motie van GL, CU, d66, pvda en sp. Kringloop en biologische landbouw is een mooi perspectief voor boeren die daarvoor gekozen hebben. Maar de gedachte van beide moties trekken op een aantal dingen samen op, maar verschillen op een aantal hoofdzaken.


Dit betekent, meer bemoeienis, meer regels en als houvast: het alom bekritiseerde overzichtskaartje van “onze” minister. Ik schaar mij dubbel en dwars achter onze tweede kamerlid Thom van Campen. Die zich hard maakt aan een lokale aanpak los van een opsomming van percentages. Maar de boeren toekomst wil geven, na stikstof komen er vast andere zaken naar voren die aangepakt dienen te worden. Samenwerken, samen denken.