Hans-Peter Palland - nummer 3 voor de VVD Midden-Groningen

Bouwen, bouwen, bouwen, aldus Hans-Peter Palland

Maar hoe wil de VVD dat doen? Of je nu alleen woont in #Hoogezand, samenwoont met je partner in #Muntendam of met kinderen een huis met tuin hebt in #Slochteren: ook in Gemeente Midden-Groningen is het niet voor iedereen eenvoudig passende woonruimte te vinden. Als VVD willen wij dat er 2000 nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen in onze gemeente kan (blijven) wonen. De gemeente moet snel duidelijkheid geven waar nog bijgebouwd kan worden. De VVD geeft de voorkeur aan inbreidingsplannen, zodat de agrarische ondernemers en het landschap geen nadeel hiervan ondervinden.

We geven voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen. Maar daarnaast moet er natuurlijk ook een passend aanbod komen voor iedereen binnen de gemeente. Alleen dan krijg je doorstroming en voorkom je dat inwoners onnodig vertrekken uit onze mooie gemeente. Zoals gezegd: de VVD wil dat er 2000 woningen bijkomen. Dat is veel, maar ook noodzakelijk. Midden-Groningers blijven namelijk het liefst zo lang mogelijk in hun eigen dorp of wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen waar je gezond en veilig oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen. Dit betekent ook dat de gemeente de ruimte moet geven, waar het kan en past, aan andere woonvormen zoals tiny houses, knarrenhofjes en kangoeroewoningen.

Sociale huur moet sociaal blijven

Ook binnen de huursector zijn er grote winsten te behalen. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn ook binnen onze gemeente een probleem. VVD Midden-Groningen wil samen met de woningbouwcorporaties dit probleem aanpakken bij de kern.

Scheef wonen is één van die problemen. Scheef wonen is de term voor mensen die met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen. Zij houden in feite deze woning ‘bezet’ voor diegenen die dat echt nodig hebben. Voor deze groep “scheefwoners” geldt natuurlijk ook dat er een passend aanbod moet zijn in de vrije sector, een koopwoning of elders.

Een ander probleem waar de VVD tegen wil optreden is het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen. Mensen die in eerste instantie de woning hebben gehuurd van de woningcorporatie, hebben tegen de regels in, de woning verhuurd aan iemand anders. Hier moet hard tegen opgetreden worden. Alleen dan houden wij de sociale huur daadwerkelijk sociaal.

Flexibiliteit bij de gemeente is een must

Om onze ideeën te realiseren en dus om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere procedures voor nieuwbouw. We gaan ruimhartig om met het omvormen naar woonbestemmingen in onze gemeente. Zo zorgen we voor een prettige en leefbare gemeente. Ook de bemoeienis en rompslomp bij het verbouwen of aanpassen van een woonhuis moet drastisch verminderd worden. We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Dit wil de VVD doen door de regels uit bestemmingsplannen digitaal en actueel beschikbaar maken. Daarnaast schaffen wij de welstandscommissie af en moeten wij deze uit de plaatselijke verordening schrappen. Bouwgrond is schaars, en komen op sommige plekken bedrijvigheid en woongebieden met elkaar in conflict. De VVD vindt het belangrijk dat situaties waar wonen en werken niet (meer) samengaan worden opgelost door verplaatsing, zodat het woongenot wordt hersteld en bedrijvigheid weer de ruimte kan krijgen. Op die manier houden we onze gemeente leefbaar, voor nu en in de toekomst.