Dolf Vink - nummer 4 voor de VVD Midden-Groningen

"De boer is zelf het beste in staat maatwerk te leveren op zijn eigen percelen", aldus kandidaat raadslid Dolf Vink.

De gemeente Midden-Groningen is een gemeente met een groot buitengebied op de grens van 3 verschillende karakteristieke Groninger landschappen. Uiteraard de Veenkoloniën, waar Kielwindeweer en Borgercompagnie mooie voorbeelden van zijn. Het Oldambt met zijn zware kleigronden, dat in Noord-  en Zuidbroek zichtbaar is, terwijl in het noorden van de gemeente het Hogeland zichtbaar is met dorpen als Steendam en Tjuchem. Een zandrug, met aan weerszijden veengronden, of beter gezegd, gronden met een hoog humusgehalte, daartussen, staat bekend als de Woldstreek en draait zich van Harkstede, via Kolham en Slochteren naar Siddeburen. In dit gebied, zien we de aardappel- en graanvelden, koeien in de wei, een coulisselandschap met maïs en soms zelfs vezelhennep en bollenvelden. Dit, door vruchtwisseling, in een jaarlijks veranderend mozaïek. 

Deze veelzijdigheid aan gronden is ook zichtbaar in de industrie in onze gemeente, met kartonindustrie in Hoogezand en Sappemeer (waar tegenwoordig geen stro meer voor wordt gebruikt) en in Foxhol de productie van hoogwaardige zetmeelderivaten van de aardappelen uit ons gebied.

De landbouw is dus naast de beheerder en verzorger van ons omvangrijke buitengebied, ook een zeer belangrijke factor in de werkgelegenheid. Zowel verwerking, als in de toeleverende sector.

Zeker in het huidige tijdsgewricht zijn er velen die zich met meer of minder kennis met de gang van zaken op het boeren bedrijf willen bemoeien. Er is echter niemand die zijn grond en zijn dieren zo goed kent als de ondernemer zelf. Juist daarom verdient de landbouw de ruimte. Ruimte om te ondernemen, ruimte ook om zich te verplaatsen. Ook aan- en afvoer van producten verdient onze aandacht. Steeds meer opslag vindt op de boerderij zelf plaats. Dit vraagt om ruimte. Ruimte op het erf, maar ook om ruimte op ons wegennet. De VVD heeft oog voor die ontwikkeling.

In het streven van de landbouw om steeds minder chemie te gebruiken, vindt de VVD dat de gemeente zich als "goede buur" moet gedragen en de bermen vrij van schadelijke onkruiden moet houden. "Wat niet overwaait, hoeft ook niet bestreden te worden", volgens Dolf Vink.

Natuurlijk is er het besef, dat het landbouwbeleid in Den Haag en zeker ook in Brussel gemaakt wordt. De gemeente staat, als het aan de VVD Midden-Groningen ligt, naast die landbouw en de landbouwer, omdat wij het enorm belang van de primaire sector voor onze gemeente zien.