Afscheid van markante commissievoorzitter

Chris Ubels heeft meer dan tien jaar de vergaderingen van de raadscommissie kundig geleid. Hij deed dit voor 2018 in de voormalige gemeente Menterwolde en vanaf 2018 in onze gemeente Midden-Groningen. Gisteravond leidde hij zijn laatste commissie vergadering.

© Evert Offereins

Aan het eind van de raadscommissie van donderdag 17 februari sprak Chris Ubels voor het laatst de woorden uit: "Hiermee sluit ik de vergadering." 

De eerste raadsperiode in Midden-Groningen was Chris één van de commissievoorzitters die de afgelopen periode de vergaderingen voorzaten van de  raadscommissie maar ook informatieavonden en beeldvormende bijeenkomsten. 

We zijn blij met de inzet die Chris hierin heeft laten zien voor het raadswerk dat zonder goede voorzitters geen doorgang kan vinden. Samen met de andere voorzitters heeft hij de afgelopen periode met een stukje training en de maandelijkse evaluaties een standaard neergezet voor goed voorzitterschap. We hopen dat er in de volgende raadsperiode waardige opvolgers zullen opstaan die dit net zo kundig oppakken als Chris dat heeft gedaan. Met oog voor de omgangsvormen en afspraken in  het Regelement van Orde, maar ook de ruimte geven aan een ieder om zijn  verhaal te kunnen doen, zeker ook aan onze inwoners die gebruik hebben gemaakt van hun recht om de raadscommissie toe te spreken. 

Bedankt Chris en die mooie bos bloemen heb je verdiend!